محافظ پمپ آب هیرکاتک S1P-01

محافظ پمپ آب
محافظ پمپ آب هیرکاتک جهت حفاظت از انواع پمپ های آب  و موتورهای الکتریکی طراحی شده. این دستگاه دارای قابلت محافظت از نوسانات برق (افزایش ولتاژ یا کاهش ولتاژ) ،محافظت از اضافه جریان جهت جلوگیری از سوختن پمپ در اثر اتصال کوتاه یا گیرپاژ کردن پمپ و یا سایر ایرادات الکتروموتور می باشد . با استفاده از محافظ پمپ آب S1P-01 نه تنها از پمپ آب محافظت می شود بلکه از کلید اتوماتیک پمپ آب نیز محافظت میگردد در نتیجه باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری سیستم پمپاژ می گردد. 
محافظ ولتاژ
محافظ جریان
خدمات پس از فروش
پشتیبانی فنی

0912-0922866

درخواست پشتیبانی فنی